Mēs

Pēteris, Elita, Elza un Eva Burbergi. 


Foto (Ieva Andersone)

Nedaudz no vēstures


Šis īpašums nonāca mūsu dzimtas īpašumā 1922. gada 15. februārī. 

Pateicoties agrārajai reformai tas tika piešķirts Fricim Kleinbergam. Pats Kleinbergs vēl pirms 1. pasaules kara esot bijis Berķenes muižas dārznieks, Viņš no jaundibinātās Latvijas valsts saņēma ne tikai dzīvojamo ēku kopā ar smēdi, bet arī bijušo muižas siera pagrabu, lielu stalli un 17 hektārus zemes. Saimniecību drīz pārņēma Kleinberga znots Eduards Mušinskis, kurš pēc padomju okupācijas 1945. gada februārī tika izsūtīts uz Omskas apgabalu. Savukārt 1949. gada 25. martā uz Sibīriju tika deportēta arī Eduarda sieva Lūcija un meita Nellija. Viņu mājas pārņēma kolhozs.

Eduarda Mušinska ģimene 1956. gadā pēc atgriešanās no Sibīrijas turpināja dzīvot nacionalizētajos “Brūveros”, bet jau tikai mazā daļā no lielā nama. Kolhoza laikos Brūveru mājās tika izveidoti 13 atsevišķi dzīvokļi. 

Kopš 2017. gada “Brūveru” mājās saimnieko Eduarda Mušinska mazmazdēls Pēteris ar sievu Elitu.